Forside

De Pavelige Missionswerker taler naturligvis meget om troen. Vi har nemlig en nød for de mennesker der ikke er kommet til tro. Men vi taler ikke kun, vi handler også hvor der er behov. For det handler helt konkret om hjælp, helt konkret næstekærlighed. For vores tro og kærlighed til Gud skal stå sin svendeprøve i vores forhold til næsten: Er vi parat til at gøre noget for det menneske, der står over for os? Ønsker vi at mennesker kommer til tro? Hvad gør vi for at de kommer til tro?

Paulus siger: Tro, håb og Kærlighed, disse tre. Men størst af alt er kærligheden.(1 Kor 13,13). Og apostlen har ret. Kærligheden er det stærkeste vidnesbyrd. Den viser Guds ansigt, for han er kærlighed.
Kærligheden viser også vores tro og håb. Den er essensen af alt, hvad vi kristne tror. Derfor vil De Pavelige Missionswerker altid også tage omsorg for menneskers behov, når vi forkynder troen på Jesus Kristus i verden.

Her er det vi har brug for din hjælp. Din bøn og støtte. Tak fordi du understøtter vort arbejde gennem bøn og ved at understøtte os økonomisk. Det gør en forskel for rigtig mange mennesker. Og uden din hjælp ville vi ikke kunne gøre så meget som allerede nu kan.

Derfor vil jeg spørger dig på vegne af dem der kæmper for deres tro, af dem der ikke er kommet til tro og på vegne af vor kirke: Vil du fremover være et fast støttemedlem, som understøtter missionen med et månedligt bidrag?
Du kan med et lille beløb gøre en stor forskel for mange mennesker. Eller måske kender du nogen, som kunne blive et støttemedlem? Så fortæl om Missios arbejde.

Tak for alt og en velsignet Missionssøndag.

Diakon Kaare H. Nielsen

 

Her kan du downloade seneste nummer af missiohæftet