Den Pavelige Kongregation for Troens udbredelse arbejder hele året rundt på alle niveauer for at fremme bøn, refleksion og velgørenhed.
"De pavelige missionsværker mærker fortsat virkningerne af den igangværende Covid -19 -pandemi. Sidste år døde tre af vores nationale direktører, to af dem på grund af virussen. Vi sørger over deres død og beder med stort håb om, at de vil modtage deres belønning som trofaste arbejdere i Herrens vingård.
Restriktionerne under pandemien har forhindret mange kristne i at samles i deres sognekirker til verdensmissionsdagens messe, mens andre har været stærkt begrænset til kun nogle få trofaste. Disse udfordringer har imidlertid ikke mindsket vores håb og vores engagement i den mission, som vi skal udføre. "Med disse overvejelser præsenterede fr. Tadeusz J. Nowak, OMI, generalsekretær for det pavelige missionsværk for troens udbredelse (POPF), den 2. juni sin rapport for generalforsamlingen i de pavelige missionsværker (PMS).
Efter at have bekræftet den rolle, som det internationale sekretariat for POPF " har for at koordinere selskabets indsats for at fremme evangelisering og hjælpe med at støtte de lokale kirker i missionsområderne", pointerede Fr Nowak, at pandemien med sine stærke restriktioner har påvirket det almindelige missions arbejde og indsamlingen af ​​bidrag fra de trofaste bidragsydere, da kirkerne mange steder er blevet lukket på grund af Covid.
Krisen efter pandemien har understreget, at "vi ikke kan nøjes med at koncentrere indsatsen til en eneste søndag om året, hvor kirken beder for og anmoder om velgørenhed til missionsarbejdet. Pandemien har for de nationale og stiftsdirektørerne i PMS betydet en ny udfordring til at gå ud og arbejde hele året rundt - dag efter dag - for at fremme bøn, refleksion og velgørenhed for missionsarbejdet på alle niveauer: familie, sogn, bispedømme og nation ", sagde generalsekretæren og opfordrede" til at involvere alle i denne grundlæggende opgave for Kirke. Lad os gå videre med mod, kreativitet og håb ".
Det beløb, der blev rejst af Verdens Solidaritets Fonden, der består af donationer indsamlet på Verdensmissionens dag og andre donationer, var meget mindre i 2020 end i 2019, især i mange lande i Vesteuropa og Nordamerika. Derfor er der til dette års distribution 23.804.166,54 US $ mindre end året før. Denne drastiske reduktion på 26% på grund af pandemiens virkningerne, har udgjort en betydelig udfordring med hensyn til at imødekomme de behov, de ordinære og ekstraordinære projekter, samt tilskud til kateketer, stiller. Nedgangen er konstateret på alle kontinenter, selvom nogle har oplevet et større fald end andre.
I absolutte tal blev det største fald i de midler, der blev stillet til rådighed for Verdens Solidatitets Fonden, registreret i Amerika, hvor faldet var næsten 16 millioner US dollars (-40%), hovedsageligt i USA. Donationer fra Europa faldt godt 5 millioner dollars (-14%). Asien registrerede et fald på lidt over $ 2 millioner (-27%), mens Afrika kun havde et lille underskud på omkring $ 400.000 (-14%). Oceanien derimod registrerede en lille stigning.
I denne situation har POPF gjort en betydelig indsats for at opretholde en høj procentdel af almindelige tilskud til kateketer for at imødekomme behovene hos de lokale kirker i missionsområderne. Men i år måtte hundredvis af ekstraordinære tilskud til projekter i de lokale kirker sættes på udsættelse på grund af manglen på tilgængelige midler.
Fra 1. juni er der brutto i 2020 af de nationale direktører indsamlet og stillet til rådighed for Verdens Solidaritets Fonden for år 2021: i alt 63.303.842,00 US $. Donationer indsamlet i 2020 er 24.750.000,00 US $ mindre end dem, der blev indsamlet i 2019 med, når de beregnes med en stigning på 1,10. På trods af de vanskeligheder pandemien forårsager, har POPF fortsat, som tradition, støttet de fem romerske kollegier under Den Pavelige Kongregation for Troens udbredelse, der tilbyder præster og troende fra missionslande uddannelse på de pavelige universiteter, samt tildeler et bidrag til kongregationen for Østkirkerne til dets missions aktiviteter. (SL) (Agenzia Fides, 4.6.2021)