logo
Organisation

missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.

De såkaldte "Pavelige missionsværker" er repræsenteret i 125 lande og består af:
  • Værket for troens udbredelse
  • Børnenes missionsværk, der fremmer projekter, der sigter på uddannelse og sundhed.
  • Apostlen Petrus' Værk, der søger at fremme kirkelige kald i missionslande og at uddanne præster, kateketer m.fl.
missio danmark | Kollegievej 2 | 2920 Charlottenlund | Telefon +45 3940 1745 | Mobil +45 6094 9410
email: missio(at)missio.dk | Giro 1-686-3564 | BG Bank konto 1520-1686-3564 | MobilePay +45 6094 9410