logo
Projekter

missio støtter et stort antal projekter fra hele verden.

Én gang årligt samles repræsentanter fra alle 125 lande, hvor missio er virksom, til en konference i Rom.

Konferencen fordeler på demokratisk vis (én mand = én stemme) de indsamlede beløb og beslutter, hvilke projekter, der skal støttes.

Pengene sendes normalt ikke til Rom, men sendes via Den Apostoliske Nuntiatur til modtagerne efter Rom-konferencens anvisninger. Pengene kan således ikke "administreres væk", og de enkelte bispedømmer kan ikke pleje deres egen kæphest (yndlingsmissionslande eller favorit-missionærer).
missio danmark | Kollegievej 2 | 2920 Charlottenlund | Telefon +45 3940 1745 | Mobil +45 6094 9410
email: missio(at)missio.dk | Giro 1-686-3564 | BG Bank konto 1520-1686-3564 | MobilePay +45 6094 9410