Organisation

missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.

De såkaldte “Pavelige missionsværker” er repræsenteret i 125 lande og består af:

  • Værket for troens udbredelse
  • Børnenes missionsværk, der fremmer projekter, der sigter på uddannelse og sundhed.
  • Apostlen Petrus’ Værk, der søger at fremme kirkelige kald i missionslande og at uddanne præster, kateketer m.fl.