Bidrag

missio har brug for mange økonomiske midler for at kunne opfylde de mange faste forpligtelser.

Deres bidrag til verdensmissionen kan De sende – hele året – til:
Giro:

Missio danmark
Gironummer: 1-686-3564

Bankoverførsel:

Den Danske bank

Reg.nr. 3001

Kontonummer 16863564

De har mulighed for selv at vælge, om Deres bidrag skal gå til:

  • missio
  • Petrus’ Værk
  • Børnemissio