Apostlen Petrus værk

“Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til at tro på? Hvordan skal de tro ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike uden at være udsendt?”

(Rom. 10,14-15a).

For at udbrede det glade budskab er der brug for arbejdere, som er forankret i den lokale kultur, religion og kender de sociale forhold. Det kan bedst gøres af indfødte præster i deres lokale kirker.
Petrus værks formål:

  • at gøre opmærksom på nødvendigheden af at uddanne lokale præster og ordensfolk.
  • at bede for og yde økonomisk støtte til præste- og ordenskald.
  • at fremme interessen for mission.
  • at bidrage regelmæssigt til at fremme udviklingen for en indfødt gejstlighed.

Kirken er et verdensomspændende net af troende, som har brug for hinanden, som inspirerer hinanden og har ansvar for hinanden.