Om os

Missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.

De såkaldte “Pavelige missionsværker” er repræsenteret i 125 lande og består af:

  • Værket for troens udbredelse
  • Børnenes missionsværk, der fremmer projekter, der sigter på uddannelse og sundhed.
  • Apostlen Petrus’ Værk, der søger at fremme kirkelige kald i missionslande og at uddanne præster, kateketer m.fl.

Missio Danmark er en del af De såkaldte “Pavelige missionsværker”, som er pavens officielle velgørenhedsorganisation til oversøisk mission. Missio Danmark bringer håbet om evangeliet, hvor der er uro, fattigdom eller usikkerhed og hjælp til, hvor kirken er ny, ung eller fattig. Missio Danmark giver lokale mennesker mulighed for at danne og opretholde trofællesskaber.

Vi hjælper også med at uddanne og pleje fremtidige ledere, så Kirkens vitale arbejde kan fortsætte med at finde sted. Missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.

Én gang årligt samles repræsentanter fra alle 125 lande, hvor missio er virksom, til en konference i Rom. Konferencen fordeler på demokratisk vis (én mand = én stemme) de indsamlede beløb og beslutter, hvilke projekter, der skal støttes. Pengene sendes normalt ikke til Rom, men sendes via Den Apostoliske Nuntiatur til modtagerne efter Rom-konferencens anvisninger.

Pengene kan således ikke “administreres væk”, og de enkelte bispedømmer kan ikke pleje deres egen kæphest (yndlingsmissionslande eller favorit-missionærer).