DEN KATOLISK KIRKE´s STATISTIK – 2021

Vatikanstaten (Agenzia Fides) – Verdensmissionsdagen fejrede søndag den 24. oktober 2021 sit 95-års jubilæum. Hvert år udgiver Fides News Service i lyset af Verdensmissionsdagen udvalgte statistikker, der er bidrager til at give et overblik over kirkens missionsarbejde overalt i verden.

Tabellerne er hentet fra den seneste udgave af Kirkens statisstiske  bog, og omhandler bl.a. det samlede antal medlemmer af Kirken, kirkelige strukturer, sundheds-, velfærds- og uddannelsesområdet. Ændringer er sammenlignet med det foregående år (2018), og angivet i parentes, stigning (+) eller fald (-). Sammenligningen er foretaget af Fides News Service.

Afslutningsvis rapporteres om de omskrivelser af kirkelige forhold, som er afhængige af Kongregationen for Troens Udbredelse.

Den 31. december 2019 udgjorde verdens befolkning 7.577.777.000 personer, en forøgelse på 81.383.000 mennesker sammenlignet med året før. Der er registreret befolkningstilvækst i alle kontinenter, inklusive Europa. Der er først og fremmest registreret befolkningstilvækst i Asien (+40.434.000) og i Afrika (+33.360.000), efterfulgt af Amerika (+6.973.000), Europa (+157.000) og Oceanien (+459.000). På samme tidspunkt, den 31.12. 2019, er antallet af katolikker i verden opgjort til 1.344.403.000 mennesker, en samlet stigning på 15.410.000 personer sammenlignet med det året før. Stigningen er sket på alle kontinenter undtagen Europa (-292.000). Der er først og fremmest registreret stigninger i Afrika (+8.302.000) og i Amerika (+5.373.000), efterfulgt af Asien (+1.909.000) og Oceanien (+118.000).

Antallet af sogne er mere eller mindre konstant. Ser man på missionsstationer med en bosiddende præst er tallet 3.217 (+301), en stigning som er registreret samlet set på alle kontinenter. Missionsstationer uden en bosiddende præst faldt med 5.836 til i alt 131.407.

Det samlede antal biskopper i verden faldt med 13 til 5.364. Antal biskopper, der tilhører et bispedømme, steg (+12) og antal af øvrige biskopper faldt (-25). Det samlede antal præster i verden steg til 414.336 (+271). Europa, er der igen registreret et stort fald (-2.608) samt Amerika (-690) og Oceanien (-69). Der er registreret stigninger i antal præster i Afrika (+1.649) og i Asien (+1.989).

Antallet af verdenspræster faldt for syvende år i træk med 646 til 50.295. Også i år er der et fald i antallet af gudviede kvinder med 11.562 til 630.099. Der blev igen registreret en stigning i Afrika (+835) og i Asien (+599), og et fald i Europa (-7.400), Amerika (-5.315) og Oceanien (–281). Antallet af lægmissionærer i verden er 410.440, en samlet stigning på 34.252 personer. Antallet af kateketer i verden faldt med 2.590 til i alt 3.074.034.

Antallet af ældre præstestuderende på seminarier knyttet til bispedømmer og ordener faldt i år på verdensplan med 1822 til i alt 114.058. Kun i Afrika (+509) blev der registreret stigning, mens der var nedgang i Asien (-898), Oceanien (-53), Europa (-630) og Amerika (-750).

Det samlede antal unge præstestuderende i bispedømmerne eller knyttet til ordener faldt for fjerde år i træk med 3.174 til 96.990. Samlet fald på alle kontinenter undtagen Oceanien (+22): i Amerika (-914), Afrika (-1.519), Europa (-743) og i Asien (-20).

På uddannelsesområdet driver den katolske kirke 72.667 børnehaver med 7.532.992 elever; 98.925 folkeskoler med 35.188.771 elever; 49.552 gymnasier med 19.370.763 elever. Kirken tager sig også af 2.395.540 gymnasieelever og 3.833.012 universitetsstuderende.

Kirken driver rundt om i verden en række sociale-, velgørende institutioner og sundhedscentre. Det drejer sig om:  5.245 hospitaler, de fleste i Afrika (1.418) og i Amerika (1.362); 14.963 apoteker, hovedsagelig i Afrika (5.307), Amerika (4.043); 532 Plejehjem for spedalske, hovedsageligt i Asien (269) og Afrika (201); 15.429 Boliger til ældre, kronisk syge eller mennesker med handicap, hovedsagelig i Europa (8.031) og i Amerika (3.642); 9.374 børnehjem, hovedsagelig i Asien (3.233) og i Europa (2.247); 10.723 vuggestuer, hovedsagelig i Asien (2.973) og i Amerika (2.957); 12.308 ægteskabsrådgivningscentre, hovedsagelig i Europa (5.504) og Amerika (4.289); 3.198 sociale rehabiliteringscentre og 33.840 andre former for institutter.

De kirkelige områder, der er afhængige af Kongregationen for Folkenes Evangelisering er 1,117. De fleste af dem, der er betroet Propaganda Fide, er i Afrika (517) og i Asien (483), efterfulgt af Amerika (71) og Oceanien (46). (SL) (Agenzia Fides, 21/10/2021)