En hilsen fra p. Quang Minh Nguyen

Kære alle,

Coronavirusen har sendt Danmark og det mest af verden ud i en krisesituation. Og en situation, vi ikke har prøvet før. Vi er ofte tætte, når vi skal passe på hinanden. Vi skal nu passe på os selv og hinanden ved ikke at være det. Over hele kloden prøver vi nu at passer på hinanden ved paradoksalt nok at holde mere for os selv.

Der er sket meget, siden vi hørte ordet “corona” første gang, og vores hverdag forandrede sig. For coronakrisen og dens konsekvenser er ikke overstået. Mange er fortsat bange for at blive smittet, mens andre er bekymrede for de økonomiske konsekvenser, der kommer i kølvandet på nedlukningen af Danmark. Hvordan kommer vi videre på en god måde – både sammen og hver for sig? Vi ved, at kriser kan påvirker os som mennekser på forskellige måde. Og at kriser i sig selv er forskellige. Nogen rammer bredt, andre individuelt. Nogen rammer én gang og er så overstået, mens andre varer lang tid.

Selvom Danmark forsigtigt er ved at åbne, er mange berørte af coronakrisen og har mere eller mindre isoleret sig. Hvis man er vant til en travlt hverdag, kan tiden i relativ isolation være en stor omvæltning. Især når det er uvist, hvor længe det varer. Vi mennesker er sociale væsener, og vi trives typisk bedst, når vi er sammen med flokken. Nu hvor vi skal være på afstand, efterlader det mange med et tomrum, som kan være svært at fylde ud. Tempoet vil fortsat være sat ned, opgaverne er ændrede, og den sociale kontakte er begrænset. Mange er vant til at have en travl hverdag med en række gøremål, hvor de er beskæftiget med mennesker omkring sig. Tiden i relativ isolation kan derfor opleves en stor omvæltning.

Missio Danmark og De Pavelige Missionsværker har sit fokus på troens udbredelse og at styrke Kirkens missionale indsats, navnlig i tredje verdens lande. Men troens budskab lader sig ikke adskille fra de personer, som på deres måde også forkynder sig selv og deres egen livs – og troshistorie. Forkynderens forhold må stemme overens med forkyndelsen. I sit første brev til Thessalonikerne, kan Paulus kun finde de rigtige ord og de rigtige handlinger over for menigheden, hvis han holder af menighedens medlemmer, fortæller dem det og medinddrager dem i sin forkyndelse. Forkyndelsen lykkes ikke, hvis der er tale om distance. Forkyndelsen lykkes først, når mennesker er personligt engageret i livet og i troen. På denne måde bliver mennesker en gensidig gave til hinanden. Men når mennesker åbner sig for hinanden, bliver de også mere sårbare. Paulus’ egen historie viser dette. Det betyder, at på troens område – og ikke kun der – må vi omgås hinanden med skånsomhed.

Det drejer sig ikke om at bedømme hinanden: Din forkyndelse er rigtig! Din forkyndelse er forkert!, men det drejer sig om, at enhver vidner troværdigt om sin tro og på en personlig måde. Det gælder sjælesørgere og sognemedhjælpere, og det gælder alle menighedens medlemmer, for alle kristne er opfordret til at vidne om og forkynde troen. At forkynde troen er arbejde og ikke noget, der finder sted, når man har god tid, eller som man blot skal vente på engang finder sted. Vil man forkynde troen med overbevisning, må man som Paulus leve troen til daglig, og man skal ikke spille en særlig hovedrolle, eller stille sig på en piedestal, som andre bør se op til.

I alt dette er det vigtigt, at man er sig bevidst, at man med sin forkyndelse ikke bliver stående ved sig selv, men på en personlig måde viser, at forkyndelsen overstiger hverdagen og er åben for den kraft, der ikke kommer fra mennesker, men fra Gud. Overalt, hvor troen forkyndes, må der være tale om et personligt engagement, der kræver en indsats fra hele personen.

Traditionen tro fastsat, at kollekten for verdensmissionensøndag i år holdes søndag den 25. oktober. Missio Danmark er bispedømmets repræsentant i De pavelige Missionsværker. Missio Danmark modtager ikke offentlig støtte. Vi er derfor helt afhængige af frivillige gaver og bidrag. Der er brug for støtte både i bøn og økonomisk giver næste sig selv. Derfor beder jeg jer til at give rundhåndet, selvom vi er i en svær tid.Giv et bidrag – det er en donation til velgørenhed der nytter! Tak for jeres støtte og forbøn for missionsarbejdet. Den er til stor velsignelse.

De bedste hilsener

P. Quang Minh Nguyen