SEND OS DINE INTENTIONER FOR FORBØN!

Har du eller en pårørende brug for forbøn?

At bede er en del af vores mission i Missio Danmark. Vi er overbevist om, at bøn er et stærkt middel til at få forbindelse til Gud. Når vi beder, taler vi ikke kun ud i luften. Vi ser mod himlen og anerkender vores afhængighed af Gud. Når vi appellerer til ham, anerkender vi Guds godhed med dyb ærbødighed og taknemmelighed.

”For mig er bøn en ophøjelse af hjertet; det er et enkelt blik vendt mod himlen, det er et råb af anerkendelse og af kærlighed, der omfatter både prøvelse og glæde”, sagde den Skt. Thérèse af Lisieux. Uanset om du sender din bøns intention via post, online, telefonisk eller via e-mail, løfter vi dig op i bøn den i løbet af ugen. Vi forbeholder en særlig tid til dig ved at bede Gud om at velsigne dig i rigt mål.

Hvilken slags intentioner for bøn kan jeg sende?

Bøn ændrer alt. Bøn er i hjertet en troshandling, der beder Gud om at træde ind og at stole på, at han både er villig og i stand til at lytte til os. Der er ingen intentioner som er for store eller for små – du kan bede om Guds hjælp til ethvert behov.

Jesus sagde, at vi skal bringe alle vores behov foran Gud, og han forsikrede os om, at ”Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det” (Joh 16,23). Uanset hvad dine behov måtte være giver bøn stærk lindring i en række forskellige situationer, du måtte komme i. Mange mennesker erfarer, at bøn hjælper dem i hverdagen el- ler med vanskeligheder, de står overfor. Del gerne dine intentioner for bøn med os. Uan- set om de er for dig eller nogen du kender og elsker, slutter vi os til dig i dine bønner vedrørende:•

Økonomi eller økonomisk sikkerhed • Sundhedsmæssige bekymringer• Ægteskaber• Børn• Lykke• Fred og enhed• Afhængighed• Styrke og vejledning• Døde familiemedlemmer• De lidende trofaste rundt om i verden• Og meget mere du måtte have på hjertet…Når vi løfter din bøns intentioner op, til- føjer vi vores bønner til det, du beder om. Vi beder for en særlig tjeneste fra Gud under alle omstændigheder i forhold til dig, din familie eller nogen, du kender måtte gen- nemgå. Dine bønners intensioner er hellige, og du kan være sikker på, at vi ærer dem.

Kan man fremsætte en bøns-intention, hvis man ikke er katolik? Ja! I den katol- ske verdensmission er vi forpligtet til at undervise i Den katolske Kirkes tro, bringe Kristus ud overalt, hvor vi går og yde støtte ved at hjælpe de fattige og sprede evange- liet.

Vi er her dog for alle individer uanset tro. Uanset hvor der er behov, tjener vi. Når du sender en intension for bøn, behøver du el- ler din elskede ikke være katolsk eller end- da tro på Gud for at vi kan bede.Ved at løfte din bøns hensigt på dine vegne, mener vi, at det gavner verden og afspejler den kærlighed, Gud har til sit folk.

Indsend dine bønsintentioner online

Du er ikke alene! Alle har brug for bøn. Vi vil meget gerne bede for dig eller nogen, du holder af. Vi inviterer dig til at sende dine bønsintentioner på missio@missio.dk eller send en sms på tlf.: 51 32 88 96. Når du har indsendt din bønners intentioner, forpligter“ vores team sig til at bede med dig i løbet af ugen. At sende din bøns intention er helt gratis. Du behøver ikke at forpligte dig overfor den katolske verdensmission, for at vi skal bede for dig.

P. Quang Minh Nguyen