For kirkefælleskabet

Vi beder til dig, Forløser og Herre,
Gud, legemets og sjælens Skaber. Velsignet er du og skænker velsignelse. Helliggør vor biskop og bevar ham for enhver fristelse, skænk ham visdom og erkendelse til at elske dig stadig mere.

Vi beder også for præsterne, der står ham bi: Helliggør dem, skænk dem visdom erkendelse og den rette lære, så at de forkynder din hellige sandhed fuldstændigt og rigtigt. Helliggør også diakonerne, så de bevarer hjertets og legemets renhed, så de tjener med god samvittighed og på værdig vis modtager det hellige legeme og blod.

Vi beder også for lektorerne og kateketerne, og dem, der uddeler den hellige kommunion, for ministranterne og for alle Kirkens tjenere. Vi beder dig for alle gudviede, at de må gå deres vej til ende uden at pådrage sig skyld. Giv dem, at de i al deres færd må vidne om din storhed, din trofasthed og kærlighed.

Vi beder dig for alle ægtefolk, for alle familier og enlige, ja, for alle mænd, kvinder og børn: Skænk dem alle din velsignelse, så de til dit navns ære modnes til hellige mennesker.

Ved din enbårne Søn Jesus Kristus, ham, ved hvem der i Helligåndens enhed tilkommer dig kraft og herlighed nu og i evighed. Amen.  

Frit efter Serapion af Antiokia (død 211).