Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple!

Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple!

Befalingen om at drive mission blev aldrig optaget på en båndoptager eller video – den blev husket, og i lydighed mod denne kongelige befaling har mennesker, som tror på Jesus, udført den i mere end 2000 år. ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple!” (Mt 28, 19). Hvorfor? Fordi Jesus befalede det, at han ejer al magt i verden. Gå ud med evangeliet! Begynd i Jerusalem. Gå så videre til de nærmest liggende lande. Lad det derefter nå ud til alle folkeslag, for at alle skal blive frelst og blive Jes efterfølgere.

”Troen kommer af det, som høres” (Rom 10, 17). Derfor er mission at fortælle andre om Jesus, og hvad han har gjort for os og alle mennesker. Jesus sagde også døb og lær! Jesus giver aldrig en befaling uden at knytte et løfte til. Løftet her er, at han selv vil være med dem alle dage til verdens ende. Han minder om, at selv om han forlader jorden, ejer hans stadig al magt i himmel og på jorden til evig tid. Jesus vil udruste sine disciple til at fortsætte den frelsende gerning på jord.