Projekter

missio støtter et stort antal projekter fra hele verden.

Én gang årligt samles repræsentanter fra alle 125 lande, hvor missio er virksom, til en konference i Rom.

Konferencen fordeler på demokratisk vis (én mand = én stemme) de indsamlede beløb og beslutter, hvilke projekter, der skal støttes.

Pengene sendes normalt ikke til Rom, men sendes via Den Apostoliske Nuntiatur til modtagerne efter Rom-konferencens anvisninger.

Pengene kan således ikke “administreres væk”, og de enkelte bispedømmer kan ikke pleje deres egen kæphest (yndlingsmissionslande eller favorit-missionærer).