Vi er kaldet til at være aktiv deltagelse i Jesu mission i hans Kirke.

Kære alle.

I alle de bibelske læsninger på denne Verdensmissionssøndag cirkler om et tema: Guds omsorg for de nødstedte, de fattige og undertrykte og hans støtte til dem, der arbejder på at skabe retfærdighed og fred. Og det er netop vor tids store udfordring til os alle: At skabe en verden, hvor mennesker kan leve sammen i retfærdighed og fred. Skal vi kunne løse nutidens store problemer, må vi finde sammen uanset race, nationalitet, hudfarve og religion. Kun sammen har vi en fremtid, der er levedygtig.

Den hellig Johannes Paul II vil med sit pontifikat gå over i historien. Først og fremmest vil han blive husket for sin ærlige og helhjertede indsats for retfærdighed og fred mellem nationer og politiske systemer, for forsoning mellem kulturer og religioner. Vi husker hans klare afvisning af at løse konflikter med militære midler og hans gentagne invitation til alle religioner om at deltage i fredsbønnen i Assisi.

Det er altså muligt, at kulturer og religioner møder hinanden og også kan bede sammen. Til trods for forskelligheder og uenigheder findes der et fælles anliggende: At overvinde hadet og ligegyldigheden for at sikre menneskehedens og skabningens fremtid. Det må ikke mere være sådan, at mennesker, blot fordi de tilhører en bestemt  kultur eller religion bekriger hinanden eller undertrykker hinanden. Alle kulturer har et stort ønske: At mennesker må kunne leve i fred.

Vi må derfor søge nye veje for at sikre retfærdighed og fred for alle mennesker. Vi må afvise, at konflikter kan løses med magt. Vi må i alle lande og på alle kontinenter arbejde ihærdigt på at afskaffe uret og undertrykkelse, sult, vold og misbrug. – alt sammen forhold, der er med til at skabe splid mellem mennesker. Det drejer sig om undervisning og information, som grundlag for tolerance og forståelse. Dermed ikke sagt, at nutidens største svøbe skal mødes med forståelse og tolerance. Terrorister er kriminelle, der søger at hæfte deres modbydelige vold op på hæderlige motiver. At gå ind for deres motiver og vise forståelse for deres ‘frihedskamp’, er det samme som at støtte deres aktiviteter. Ondskab skal vi som kristne ikke flirte med. Det onde skal afvises og dets bærere isoleres.

Menneskeheden med alle dens kulturer og religioner har en stor opgave: At skabe en bedre verden, hvor retfærdighed, fred og glæde hersker. Vi kristne burde være de første til at slå ind på forsoningens og tolerancens vej, for det var det, Jesus lærte os og bad os gøre.

Lad os bede Gud hjælpe os med at bekæmpe det onde i og omkring os, i at møde andre mennesker og kulturer med respekt og sammen med alle mennesker af god vilje, arbejde på en verden, hvor retfærdighed, fred og glæde hersker.

Budskab til verdensmissionssøndagen fra pave Frans er: Hjerter i brand, fødder i bevægelse (jf. Luk 24,13-35). Vi er kaldet til at være aktiv deltagelse i Jesu mission i hans Kirke, som udtrykkes ved kollekten som indsamles ved messen søndag den 29. oktober, og som har til formål, at understøtte missionsarbejde, som udføres af de pavelige missionsselskaber for åndeligt og materielt at hjælpe folkeslag og kirker over hele verden, til gavn for alles frelse. Alle opfordres til at give et bidrag – det er en donation til velgørenhed, der nytter! Tak for jeres støtte og forbøn for missionsarbejdet. Den er til stor velsignelse.

De bedste hilsener

P. Quang Minh Nguyen