Bøn for kald

Herre,
tak for dem, der tjener i din Kirke.
Lad dem stadig mere fyldes af din Ånd,
med styrke og med kærlighed,
med visdom og frimodighed….
Men høsten er stor, og arbejderne er få.
Herre, send arbejdere til din høst.
Send mænd og kvinder, som er rede til af alle kræfter at arbejde for din sag. “Opvæk mennesker, som med glæde tager imod Åndens gaver,
mennesker, som med troens frimodighed og overbevisning helliger sig bønnen, mennesker, som er redskaber for din helbredende kraft, mennesker, som efter dit forbillede ikke viger tilbage fra at tjene andre på forskellig måde, mennesker, som med visdom taler dine ord.
Herre, gør os alle til en levende Kirke,
som i ord og gerning vidner om dig. Amen.

Lillemor Hallin (1939-)