Alligevel går vi…

Vi vil være dine vidner og dine disciple. Vidner om din kærlighed. Udsendinge for dit budskab til verdens frelse.


Som Faderen har sendt dig, sådan sender du os alle. Din sendelse er vanskelig, og vi er svage, feje og vrangvillige, forstyrrede og uegnede. Vi har nok at slæbe på med os selv. Alligevel vil vi gå og begynde forfra igen og igen. Lær os, at vi kun ved at drage omsorg for andres frelse, kan virke for vores egen. Gør os klarsynede og behændige til at udnytte mulighederne for at arbejde for dit rige. Giv os håb imod håb. Giv os din kraft i vores afmægtighed. Giv os den kærlighed, der er uselvisk og tålmodig, tillidsfuld og trofast.


Karl Rahner