Cardinal Tagle på PMS – årsmødet: “Under pandemien vågner missionsånden i alle døbte”

 

Vatikanstaten (Agenzia Fides) – “I pandemiens smertefulde tid har vores mission om at være tæt på dem, der lider, aldrig manglet. De pavelige missionsværker har fortsat med at dele vore erfaringer, og det er lykkedes os gennem løbende erfaringsudvekslinger, også online, at forstå de mange menneskers lidelser. Selvom vi som en stor menneskelig familie har lidt meget, har pandemien ikke forhindret os i at udføre vores missionsaktiviteter “, sagde kardinal Luis Antonio Tagle, præfekt for kongregation for troens udbredelse, ved åbningen de pavelige missionsværkers (PMS) årlige forsamling, der fra den 1. til 3. juni 2021 blev afviklet digitalt.

“At udføre missionsarbejde kommer ud af en dyb spiritualitet, som pave Frans mindede os om: vi må ikke glemme, at Herrens nåde står over alt”, gentog han og bemærkede, at pandemien har givet os “en stor lektion i ydmyghed”, fordi mange pastorale planer og programmer ikke har kunnet gennemføres, og det var “en genoplæring i at stole på forsynet og Herrens nåde”. “Vi fik lært, at bøn er afgørende for at give liv til og opildne til missions aktivitet, som vi ser det hos Pauline Jaricot, der siger at det at opildne til mission ikke kan skilles fra det at være disciple, Jesu venner, og han sender os ud for at bære frugt”, gentog kardinalen.

I denne sammenhæng gentog kardinalen, at De pavelige Missionsværker ikke kun er “et fundraising -organ”, men har til opgave at “vække kaldet til at missionere, som er kernen i dåben, og derfor særligt for alle døbte”. Kardinalen bemærkede, at missionsforpligtelsen ofte bliver pålagt en gruppe mennesker eller kun kommer frem på verdensmissions dagen med dens indsamling, men med pandemien “er vi vendt tilbage til missionens hjerte ved at vække deltagelsen til at missionere i familier, hjem, skoler, sogne, og på arbejdspladser “. Ved at hver enkelt døbt person genopdager sit kald til mission, “udmønter den sig i velgørenhed og solidaritet over for de fattige og de lidende: Indsamlingen er drevet fremad af denne opgave til velgørenhed”, forklarede kardinal Tagle.

I gennemgangen af de gode nyheder hæftede kardinalen sig ved den kommunikation, der i dag finder sted i den digitale verden. Og han inviterede folk til at bruge værktøjerne på nettet og de sociale medier til at dele historier og oplevelser om unge mennesker og lægfolk, der "er eksempler til stor inspiration for samfundet ”. Han pegede på, at i løbet af denne tid med  pandemi, har der endda har været en generel stigning i anmodninger om bibelske og åndelige materialer og indhold, som man kunne dele på de digitale platforme. Og derfor bør de pavelige missionsværker også bruge disse værktøjer mere i arbejdet for evangeliseringen. Og med henvisning til den franske filosof og forfatter Fabrice Hadjadj opfordrede han deltagerne, der var samlet online, til at reflektere over følgende spørgsmål: "Hvordan taler vi om Gud, hvordan videregiver vi den gode nyhed?" Det er ikke bare et spørgsmål om teknik, udførelse eller strategi, at fange publikum, sagde han, for hvis evangeliseringen reduceres til det alene, bliver det til propaganda, forvrænget fejlagtig kommunikation eller bare retorik. Den kommunikation, der skal til for fremme mission, er snarere baseret på dimensionen fra ​​"Missio Dei", "fra Gud, der kommunikerer med sit folk i et kærlighedsforhold". "Gud talte til os ved at sende os Sønnen, Ordet, der blev kød" og på den måde "tog han menneskehedens sprog til sig", sagde han og opfordrede deltagerne til at genopdage denne dimension.
 
Kardinalen ønskede, at før vi kommunikerede, "skulle vi vende tilbage" til de oplevelser, der gør os mundlamme", f.eks. de oplevelser " der rummer den rædsel, vi føler over for det onde, eller over for noget fantastisk godt, som rækker ud over vores menneskelig forståelsesevne "." Forbløffelsen, følelsen af ​​total manglende evne til at reagere, - sagde han, - giver os mulighed for at kommunikere gennem bøn. Forundringen over for det gode klargør vores kommunikation, og når vi så åbner munden, er det en sand sang af glæde, af håb, som verden har brug for ”, især hos de unge, der i dag søger efter ægthed og troværdighed hos de, der kommunikerer.
 

“Når vi formidler evangeliet, må vi spørge os selv, om vi faktisk udlever evangeliets gode nyhed i stedet for bare at forkynde det. For de unge, som er eksperter i virtual reality, lægger mærke til, om den person, der kommunikerer, er autentisk, om han selv lever det budskab, han kommunikerer “, sluttede kardinal Tagle og opfordrede alle til at fortsætte med at” kommunikere og smitte andre mennesker med det gode budskabs skønhed “.