Pauline Jaricot helgenkåret

”Hun elskede Kristus og lod Ham handle gennem hende.”

Yon (Agenzia Fides) – Pauline Marie Jaricot (1799-1862), levede i Lyon og grundlagde det, som senere blev kendt som Det Pavelige Selskab for udbredelse af Troen, som er et af fire pavelige missionssamfund (PMS). Helgenkåringen blev højtideligt fejret i maj 2022 under en festlig messe afholdt i Lyon Expo, et stort udstillingscenter, som lagde hus til og bød de mere end 12.000 troende gæster fra hele verden velkommen.

Ved helgenkåringens ceremoni, hvor mere end 500 præster fra 5 kontinenter deltog, sagde Kardinal Luis Antonio Tagle, som er præfekt for Kongregationen for folkenes evangelisering, til de forsamlede troende: ”Pauline Jaricot var en kvinde, der elskede Jesus Kristus. Hun lod Ham, Guds Ord leve, handle og elske i hende og gennem hende. Vi ser i hende et levende vidnesbyrd, som viser den kraft, en sådan kærlighed til Jesus afstedkommer. Det er en kærlighed, der er identisk med Jesus.”

Kardinal Tagle bød, sammen med ærkebiskop af Lyon, Olivier de Germany, de 120 nationale ledere fra det Pavelige Missions Selskab velkommen. Alle tilstedeværende på den årlige generalforsamling for PMS i Lyon, stod sammen i ønsket om at hylde Pauline Jaricot. Stor er anerkendelsen af denne kvindes livsværk. Hele hendes livs arbejde var dedikeret til mission og hun grundlagde for 200 år siden en missionsbevægelse, hvis omdrejningspunkt kan opsummeres i mottoet: ”en bøn og en skilling for mission”. Det blev under det motto, man så enorm vækst og udvikling for kirkerne især i Asien, Afrika, Latinamerika og Oceanien.

Jaricot´s bemærkelsesværdige spiritualitet og missionære indstilling, tilføjede kardinalen, gjorde det muligt for Helligånden at åbne nye veje, så Ordet og Jesu´ kærlighed kunne nå endnu flere mennesker. Pauline Jaricot var lydig overfor Helligånden, der inspirerede hende til nye idéer og initiativer i forhold til at udbrede evangeliet og tjene de fattige. På den måde videreførte hun en stor spirituel tradition fra kirken i Lyon i hendes mission.

Den lokale katolske menighed, ledet af Biskop de Germany viste stor entusiasme og følelsesmæssig bevægelse i mødet med den nye hellige. ”En kontemplativ og aktiv kvinde på en og samme tid”, bemærkede Msgr de Germany, idet han understregede at i slutningen af hendes liv, hun der ellers havde været en rig kvinde, så sig selv ydmyget, glemt af alle og i en tilstand af regulær fattigdom. Men mindede Kardinal Tagle de forsamlede om, ” Jaricot accepterede også tabet af alt for at vinde Kristus (Fil 3,8), endda det offer at se sig selv i elendighed efter at have brugt hele sit liv på at tjene de fattige og udnyttede både fjernt og nært. Ved foden af korset mistede Pauline ikke hjertets fred og håbet i Gud. At tjene Jesus i de sultne, de tørstige, de fremmede, de nøgne, de syge, de fængslede, leder til evig salighed. Det er Kristi fred”.

Kristi fred gav Pauline Jaricot sindsro, tålmodighed og mod til at stå fast trods fysiske vanskeligheder, bagvaskelse og ydmygelser, tilføjede Præfekten for Propaganda Fide. Den nye hellige, konkluderede han, levede hendes kærlighed til Jesus ved at være kirkens missionær, en søster til fattige og ved at lade sig bruge som et instrument for det universelle broderskab i Kristus.

Under fejringen blev Jaricot´ hjerte, som relikvie, bragt frem til alteret og lagt i hænderne på en teenager, Mayline Tran, som for ti år siden, da hun var 3 år, fejlsank en mundfuld mad og kom i coma. Derefter blev en bønskæde etableret og en novena, med bøn til Pauline Jaricot, bedt. Efterfølgende kunne lægerne konkludere at pigen var blevet helbredt på uforklarlig vis.

Efter en bispedømmeproces og senere undersøgelse af Kongregationen for undersøgelse af mirakler af hellige, anerkendte pave Frans i 2020 pigens helbredelse om et mirakel på foranledning af Pauline Jaricot´s forbøn og det banede vejen for helgenkåring.

Hele Lyon fejrede og hyldede Jaricot, som besøgende og pilgrimme nu kan lære bedre at kende takket være en udstilling i Fourviere Basilika. Udstillingen huser historiske effekter fra hendes liv samt beskrivelse og information om den spirituelle bevægelse hun lagde grunden til. En del af udstillingen adskiller sig markant fra den øvrige. Den omfatter kopier af det materiale Jaricot fik udarbejdet for at formidle missionens budskab til alle døbte med henblik på at motivere dem til at åbne hjerte, sind og hænder for at understøtte missionærer, der føler sig kaldet til at forkynde evangeliet til alle jordens folk. (PA) (Agenzia Fides, 23/5/2022)