DØBT OG SENDT: KRISTI KIRKE PÅ MISION I VERDEN

Den ekstraordinære missionsmåned oktober 2019

Pave Frans har udråbt den Ekstraordinære missionsmåned i oktober 2019 som markering af 100 året for Pave Benedict XV´s Apostoliske brev Maximum Illud.

Temaet for den ekstraordinære missionsmåned i oktober 2019

“Døbt og sendt: Kristi Kirke på mission i verden” er det tema Pave Frans har valgt til den ekstraordinære missionsmåned. Vækkelse af opmærksomheden på mission blandt folk og genoplivning af følelsen af ansvarlighed for Evangeliets forkyndelse med ny entusiasme, er temaer, som er forbundet i den pastorale bekymring Pave Benedict XV udtrykker i sit Apostoliske brev Maximum Illud, udgivet for 100 år siden, med den levendegørelse af mission, som Pave Frans i sin seneste Apostoliske formaning Evangeliets glæde (Evangelii Gaudium) udtrykker, hvor han skriver, at missionær handling er paradigmet for enhver opgave i kirken. EG 15).

Hvordan skal vi leve i den ekstraordinære missionsmåned Oktober 2019?

Der er fire aspekter, præciseret af Pave Frans, om hvordan man mere intenst kan gennemleve en forberedelsens rejse op til den ekstraordinære missionsmåned oktober 2019:

1. Et personligt møde den levende Jesus Kristus i Hans kirke gennem eukaristien, Guds ord, personlig og fælles bøn.


2. Vidnesbyrd gennem missionerende helgener, martyrer og forkyndere af troen som et udtryk for kirkens udbredelse til hele verden.


3. Formel mission: Biblen, gennem katekese, spirituelt og teologisk.

4.Missionsk velgørenhed.

Kongregationen for troens form.

I 1622, blev kongregationen for troens form – skabt af Pave Gregory XV for at promovere og fokusere på arbejdet med evangelisering og kirkens missionære indsatser. I 1967 bekræftede Den Hellige Pave Poul VI værdien af den apostoliske tjeneste og gav den et nyt navn: Kongregationen for folkenes evangelisering. Alle døbte er, qua den fuldkomne virkning af den kristne tro udtrykt i aktiv velgørenhed, ansvarlig for Kirkens mission og skal støtte Den Hellige Fader i hans mission som universel hyrde.

De Pavelige Missionsværker

De Pavelige Missionsværker er forpligtet til at promovere og understøtte kirkens missionære indsatser gennem bøn, selv-opofrelse og kald til mission. Disse fællesskaber blev født af dyb bekymring for mission både blandt lægfolk og gudsindviede i det 19. og 20 århundrede. Kongregationen for folkets evangelisering sammen med de Pavelige Missionsværker er netop i færd med at forstærke deres “indsatser ved at udarbejde og distribuere hjælpemateriale i lyset af [deres] mission og dens nødvendige udformning så missionens integritet, opmærksomhed og ansvar igen kan blive en del af det almindelige hellige og troende Guds folk”.

Skriv et svar