Glæde jer altid i Herren!

Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. (Fil 4, 4). Paulus blev ikke træt af at opmuntre filipperne til at være glade. Det er da også glæden ved at høre Kristus til, der er det bærende i den kristnes liv. Livsglæde er med til at give os et godt liv.Livsglæden kan imidlertid mistes, hvis vi former vort liv med så meget stress, at hverken krop eller psyke kan holde trit med tempoet. Vi er skabt med en vis kapacitet som menneske. Kræver vi mere af kroppen, end den kan bære, går det ud over den balance, vi skal være i for at bevare livsglæden.

Bibelen lærer blandt andet, at der skal være tid til at hvile og tid til at tage sig af hinanden under alle forhold. Hvis vi prioriterer på denne måde i vort liv, kan glæden igen spire og gro i os og mennesker omkring os. Vi må selv være med til at indrette vores tilværelse efter den kapacitet vi har. Derefter vil Gud lægge sin velsignelse til, så der også bliver tid til al god gerning. Paulus minder os desuden om, at vi ikke skal påføre os selv unødig stress med bekymringer. Vi skal i stedet for overlade dem til Gud, som har ubegrænset kapacitet på alle områder.

Må Gud give os nåde til at møde dagen og verden med glæde i sindet, holde fast i troen på Gud og se hver opgave som en mulighed for at være til glæde og gavn for andre. Det er en vej til livsglæde og Guds fred.