Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. (Joh 8, 36).

Frihed værdsætter vi højt. Der har sikkert været jubel, da den amerikanske præsident Abraham Lincoln i 1826 ophævede slaveriet, og frihed blev en rettighed for alle mennesker i landet i.  I Paulus brev til Filemon skriver han om en slave med navnet Onesimos. Han var kommet til tro gennem Paulus’ forkyndelse i Rom og havde været slave hos Filemon. Om han havde været doven, ved vi ikke, men de var gået helt fejl af hinanden. Han havde måske ikke levet op til sit stor hjælp for Paulus i fængslet. Paulus besluttede at sende Onesimos tilbage til Filemon, og han beder ham om at tage godt i mod slaven og glemme de negative oplevelse fra fortiden, for det var en helt forandret mand, der kom tilbage. Det var en slave sat i frihed ved troen på Jesus Kristus.

Synden kom ind i verden, og den kan gære mennesker til slaver, men der er i dag, som på Onesimos’ tid, en vej til frihed. Da det så helt umuligt ud for menneskeheden, sendte Gud sin søn til frelse for os. Syndens lænker brast, da Jesus på korset sagde: ”Det er fuldbragt”.

Det er et mirakel, hver gang Gud griber ind i et menneskes liv og sætter det i frihed. Mange søger efter mere af alting, men materielle ting er forgængelige og kan binde mennesker. Tro og tillid til Gud sætter os derimod i frihed. Han giver livet en ny dimension af kærlighed, glæd og fred midt i det, der vil neducere vort liv og vor frihed.