Når Kristus kommer til syne

Evangelierne er ikke kun skrevet for at fortælle os, hvad Kristus og hans disciple oplevede dengang. Deres intention er også at vise os, hvordan Kristus lever iblandt os i dag, og hvordan vi kan møde ham. Det, som de oplevede dengang, er et eksempel på, hvad der er muligt for os at opleve i dag. I den henseende er den sætning, som lige er blevet læst, særlig interessant.

“Han åbenbarede sig igen…”

Lad os først lægge mærke til, at Kristi tilsynekomst ved bredden af Tiberiassøen ikke er første gang, han åbenbarer sig for disciplene. Det er tredje gang, præciserer Johannes (v. 14). Heraf kan vi lære, at endnu i dag kommer Jesus til os og under højst forskellige omstændigheder. Han er ikke nærig med sin tilstedeværelse.

De var ude at fiske

Stedet og øjeblikket, som Jesus valgte til at åbenbare sig for sine disciple, er ikke uden betydning. Disciplene er ikke i ekstase, de er ikke i færd med at bede, de befinder sig ikke i en kirke. De er ude at fiske, de er ved at udøve deres daglige arbejde. Det er midt i deres ganske almindelige daglige liv, at den opstandne møder dem. Det samme sker i dag. Vi kan være overbevist om, at Kristus ofte møder os, når vi passer vores daglige arbejde. Når vi skriver et brev på kontoret,

når vi omhyggeligt udfører vores arbejde på fabrikken, når vi forbereder middagen, vasker tøj, køber ind, når vi uddanner os i skolen eller på universitetet,

kan Kristus manifestere sig for os.

“De vidste ikke, at det var ham”

Men pas på! Når Kristus kommer til stede, er det ikke i et blændende lys eller med voldsom larm. Han står der ved bredden af søen, og hans disciple kan ikke genkende ham. Han har ikke mere det samme ansigt eller den samme stemme, som før opstandelsen. Han er som skjult; han låner de andres ansigt og stemme. Man må have nye øjne, et nyt hjerte og særlig opmærksom hørelse for at kunne genkende ham. Men hvordan bliver disciplene klar over, at denne mand på bredden af søen er Jesus?

“Kast garnet ud til højre”

Jesus beder dem om at kaste deres garn ud endnu en gang. Det gør de så. Nu får de den mirakuløse fangst. Disciplenes øjne åbnes. Deres tro vækkes. “Det er Herren!” Deres lydighedshandling er blevet belønnet. Det er en måde at opleve Kristi nærvær på, som også gælder for os. Ofte er det efter at have praktiseret et af Kristi ord eller en af hans belæringer, at vi mærker hans tilstedeværelse.

At dele med andre, at tilgive af et oprigtigt hjerte, at besøge et menneske, der lider, er måder at opdage Kristi tilstedeværelse på, for han elsker at give sig selv til dem, der lever hans evangelium. Har vi følelsen af, at Kristus er langt fra os, at vi er langt fra ham? Lad os forstærke vores udøvelse af evangeliet. Vore chancer vil da være større for at gøre den åndelige erfaring af hans nærvær. De vil også være større for, at vores liv vil bæremeget frugt. På Jesu befaling fanger disciplene 153 fisk på en gang. Et billede på den mængde mænd og kvinder, som Kirken vil vinde for Kristus i århundredernes løb. Vi samarbejder på dette værk.

To punkter, som det er værd at huske

Hvis vi skal sammenfatte vores overvejelser over Jesu tilsynekomst ved bredden af Tiberiassøen, kan vi lære to ting:

1) Jesus åbenbarer sig gerne midt i vores daglige liv;

2) når vi praktiserer evangeliet, bliver vi modtagelige for hans nærvær.