Vor Frue af Rosenkransen

I dag den 7. oktober fejrer Kirken festen for Vor Frue af Rosenkransen. Den 7. oktober er årsdagen for søslaget ved Lepanto i det græske øhav den 7. oktober 1571, hvor tyrkerne led et knusende nederlag. Dette gav Pius V anledning til at indføre en liturgisk fest for “Vor Frue af Sejren“, som af hans efterfølger, pave Gregor XIII blev omdøbt til “Vor Frue af Rosenkransen“. Med andre ord, festen for Vor Frue af Rosenkransen blev indstiftet for at ære Maria for den kristne sejr over tyrkerne i Lepanto den 7. oktober 1571. Clement XI udvidede festen til den universelle kirke i 1716.Alle opfordrer til at bede rosenkransen hver dag i hele rosenkrans og missionsmåned, oktober. Alle troende, familier, sogne og ordenhus i vores bispedømme til at bede rosenkransen for pavens intentioner, Kirkens mission og fred. Vi beder også for vores bispedømmets behøv, nød og for enheden.