Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen

Befaling om at drive mission blev aldrig optaget på en båndoptager – den blev husket, og i lydighed mod denne kongelige befaling har mennesker, som tror på Jesus, udført den i mere end 2000 år. Går derfor…! Hvorfor? Fordi Jesus befalede det, og han ejer al magt i verden. Gå ud med evangeliet! Begynd i Jerusalem. Gå så videre til de nærmeste liggende lande. Lad det derefter nå ud til alle folkeslag, for at alle skal blive frelst og blive Jesu efterfølgere.

“Troen kommer af det, som høres” (Rom 10, 17) – derfor er mission at fortælle andre om Jesus, og hvad han har gjort for os og alle mennesker. Jesus sagde også døb og lær! Blev vi døbt som barn, mår vi aldrig glemme at lære mere om Jesus, for dåben frelser os ikke automatisk! I missionslandene, hvor ordet forkyndes for hedninger, må de først gå til undervisning i en dåbsklasse og bekende, at de tror, før de kan blive døbt.

Jesus giver aldrig en befaling uden at knytte et løfte til. Løfte her er, at han selv vil være med dem alle dage til verdens ende. Han minder om, at selv om han forlader jorden, ejer han stadig al magt i himmel og på jorden til evig tid. Jesus vil udruste sine disciple til at fortsætte den frelsende gerne på jorden. Er vi en af Jesu disciple? Så må vi være med i denne gerning for Jesu skyld – for hedningerne skyld.