I SKAL VÆRE MINE VIDNER!

Da Jesus var taget væk fra disciplenes øjne, stod de og kiggede op mod himlen. Det hele var så uvirkeligt for dem. Hvordan skulle de klare sig uden Jesus? Men pludselig stod to mænd i hvide klæder hos dem og bragte det vidunderlige budskab, at Jesus engang ville komme igen på samme måde, som han fór til himlen. Det er noget, som også må fryde vore hjerter at se frem til. Vi ved ikke, hvornår det vil ske, men indtil det sker, har vi fået Helligånden som hjælp og vejleder i det store opgave, som Jesus gav til disciplene, og som siden er gået i arv til alle Kristne, nemlig at være vidner (Ap.G. 1,8).Ordet om Jesus skal fænge som gløder fra et bål, så alle mennesker må komme til tro, for “Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden” (1.Tim. 2.4). Du og jeg er gennem troen på vor frelser kaldet til at være vidner om Jesus og hans frelse for alle mennesker. Lad denne sandhed spredes som gløder fra et bål, så den rigtig må fænge og sætte hjerter i brand. Har vi været vidner om Jesus i dag for nogen på skolen eller på arbejdet? Tillad Ånden at forme det personlige mysterium i os, som genspejler Jesus Kristus i verden i dag. Vi har pligt at spille vores rolle som jordens salt og verdens lys, hvor vi end befinder os i dag.