JESU’ FØRSTE MISSIONÆR.

I mange missionslande er hengivenheden for den velsignede moder Jomfru Maria dyb og stærk bl.a. fordi Jomfru Maria, der også kendes som Missionens Dronning, hvilket er særlig tydeligt i maj måned.

Jomfru Maria var en utrolig følsom kvinde og hun fulgte med dyb opmærksomhed hvert eneste ord og handling fra Jesus. De subtile elementer i Hans lære gik ikke tabt i hende; skridt for skridt erkendte hun det mysterium hendes eget moderskab udfoldede. Efterhånden som hendes søns mission stod stadig mere klart for hendes øjne og ånd, blev Jomfru Maria selv, som mor, mere og mere åben for den nye dimension af moderskab, der befæstede hendes egen “rolle” ved hendes søns side.

Havde hun ikke fra først af svaret: “Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord”, (Luk 1,38) ville hendes forståelse og grundfæstede anerkendelse af sandheden måske ikke have været mulig. Gennem troen forsatte Jomfru Maria med at lytte til og grunde over Guds ord. I den forstand blev Jomfru Maria, som mor, den første discipel – hendes søns første missionær. Hun blev den første til hvem Han sagde: ”Følg mig!” Jomfru Marias tro og eksempel er en rollemodel for missionærer i hele verden. Hun ikke bare viser behovet for bøn, hun grunder konstant over, hvad hun ser og erfarer gennem livet med hendes elskede søn Jesus, men hun rækker også ud over sig selv for at tjene. Pave Emeritus Benedict XVI forklarede det gennem sit pontifikat således:  I Jomfru Maria, som besøger sin slægtning Elisabeth, ser vi den sande mening og vej for kirken selv. Kirken er missionerende i sin natur, kaldet til at forkynde evangeliet overalt og altid. Jomfru Marias vej i livet er en sand missionsrejse…. Som leder hende langt væk fra hendes hjem og fører hende ind i verden, til steder fremmede fra hendes daglige gøremål; det får hende til at række ud, i en vis forstand, til den absolutte grænse af, hvad der er muligt at nå. Pave Benedict, Agenzia Fides, Maj 2010.

I maj beder vi, gennem Jomfru Marias forbøn, Gud sørge for det nødvendige til missionerne og om at give dem styrke til at sige “ja” til Jesus opfordring “Følg mig!”, til verdens ende og til at sige ja til at tjene fattige og trængende overalt i verden.

Overvej også selv at sige “ja” til at hjælpe dem, der allerede har svaret på Jesus’ kald som missionær. Støt Pontificial Mission Værker, som er pavens øverste repræsentanter i forhold til at bringe evangeliet og humanitær hjælp til lande, hvor kirken er ny, ung eller fattig. Dit bidrag vil støtte de over 1.111 missionære bispedømmer og deres kirker, indtil de har det fornødne til at afhjælpe deres troendes behov i såvel åndelig som fysisk forstand.