Julehilsen

Kære medbrødre og medsøstre i Kristus,

Hjertelig tak til alle jer, som på forskellige måde hjælper og støtter Missio Danmark. Sammen har vi støttet og opmuntret vores brødre og søstre over hele verden at opbygge Guds Rige. Vi er kaldet til at vidne om Guds kærlighed, og den frelse, som Jesus Kristus bragte os mennesker, og for at Guds Rige kan blive virkeliggjort. Alle døbte kristne er jo missionerer. Kirken er frelsens tegn og værktøj og arbejder for Guds Riges virkeliggørelse.

Kirken består af lokalkirker, som er solidarisk forbundet med hinanden. Uden jeres opbakning, støt og hjælp, kunne vi ikke nå langt og opfyldt det mål, som vi gerne ville. I bedes derfor at fortsætte med at hjælpe og støtte os. Tak for jeres hjælp og støt, så at sammen kan vi bringe håb til dem, der har mest behov i vores verden. Må julen og det kommende år være en fantastisk for dig. Du ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår. Jeg håber, I får en fortrinlig jul, som bliver fejret med alle, du har kært. Jeg ser frem til at ses mere med jer i det nye år.

På Missio Danmarks vegne

Quang Minh Nguyen