Mission Rosenkrans

Siden begyndelsen af sit pontifikat har Pave Frans opfordret til bøn af rosenkransen som en vej for kristne til at kontemplere over Jesu’ og Jomfru Marias liv og efterligne deres eksempler.

Mission Rosenkrans er en særlig form for bøn, etableret i 1951 af Ærkebiskop Fulton J. Sheen, daværende leder af Missio i USA. Han så vores behov for at bede for hele verden og især for dem, som er fattige og sårbare, både i USA og oversøisk.

Mission Rosenkrans er meget populær blandt børn og er en vidunderlig vej for børn til at erfare og forstå, hvad det betyder at tilhøre en universal kirke, et globalt fællesskab af mennesker fra forskellige kulturer.

Mission Rosenkrans er som en åndelig øjenåbner, fordi mens børn i Danmark beder for oversøiske børn, er der børn ude i verden, som også beder for dem i en fantastisk udveksling af bøn gennem fællesskab i tro og venskab.
Mission Rosenkrans er forskellig fra traditionel rosenkrans på den måde, at den udgøres af fem forskellige farver. Hver farve repræsenterer et kontinent i verden og det støtter forståelsen, når børn beder for børn på et andet kontinent, som lever i fattigdom og modgang.

– Afrika er repræsenteret ved grøn, som symboliserer skove og græssletter.

– Amerika er repræsenteret af rød, som symbol på brændende tro.

– Europa er hvid, fordi Pave Frans har sit hjem i Rom.

– Oceanien er blå som symbol på havet. der omgiver de mange øer der.

– Asien er repræsenteret med gul, som symbol på solen som stiger op i øst.