Nogle af de udfordringer missionærer står overfor

Kirken sender dem til alle steder i verden. Vi støtter dem økonomisk. Vi beder for dem nu og da. Men kender vi til, hvilke udfordringer de står overfor? Sommetider tænker jeg, at vi anser missionærerne for at være anderledes, end vi er. Måske mere åndelige, eller udrustede anderledes end os. Jeg tror ikke, de er forskellige fra dig og mig.

Den ene ting, jeg har lagt mærke til, som adskiller en, der tager til en  missionsmark i udlandet og en, som ikke gør det, er…..evnen til at stille sig til rådighed. Det er ikke kun at stå til rådighed. Det er et villigt hjerte, som har overgivet sig. Det er vigtigt for os, som udsender, at forstå så godt vi kan, hvilke udfordringer vore missionærer står ansigt til ansigt med, så at vi effektivt  kan bede for og støtte dem.

Som jeg har sagt tidligere …..Vi er alle en del af denne mission.

Jeg har henvendt mig til nogle af mine venner blandt missionærer og spurgt dem, om de udfordringer, som de står overfor. Alle delte deres oplevelser med mig med stor sårbarhed. De ønsker, at I forstår nok til, at I magtfuldt kan gå i forbøn for dem.

Når I læser denne liste igennem, så tænk på de missionærer, I kender personligt, måske tilmed støtter økonomisk. Jeg opfordrer jer til at nærme jer dem og spørge dem,  om der er noget, de gerne vil dele med jer, for at I kan bede for dem.

13 udfordringer, som missionærer står overfor:

1) SPROGTILEGNELSE 

Selvfølgeligt er det vigtigt at lære sprog, så at man kan tale med dem. Dette tager tid og er krævende. Og mange missionærer kæmper med at lære sprog.

2) IKKE TRÆNEDE TIL DET ARBEJDE, DE UDFØRER   

Kan I forestille jer den frustration, det er, at prøve at arbejde med noget, man ikke har fået træning til? Missionærer, der lever i lukkede lande, må have en lovlig grund til at bo der. Ofte må disse missionærer skifte fra en opgave til en anden, før de finder en, der virker.

3) KARAKTEREGENSKABER   

Hver gang en person er under pres, som i en trykkoger, kommer karakteregenskaber op til overfladen.  For mænds vedkommende er det mest almindelige afhængighed af porno,  For kvinder er det uforsonlighed og kappestrid.

4) GRUPPEPRES

Alle missionærer reagerede på dette. Gruppedynamik kan gøre en missionærs arbejde fuld af stress, og være distraherende for hans arbejde med den aktuelle mission. Almindelige stridspunkter er uenighed, mangel på lederskab, dårlig kombination af personligheder og talenter, medlemmers uvillighed til at indgå kompromiser, og stress, som er relateret til kulturchok.

5) MANGEL PÅ ØKONOMISK STØTTE 

De fleste missionærer har brug for at sørge for økonomisk støtte. Nogle organisationer vil ikke udsende missionærer , før de er 100% støttede; men der er nogle, der udsender før. Det er en udfordring  for en missionær samtidigt at skulle fortsætte med at rejse penge til støtte, tilpasse sig en ny kultur,  lære  et nyt sprog, og arbejde.

6) MANGEL PÅ RESSOURCER 

Forskelligt fra personlig økonomisk støtte.

7) FLEKSIBILITET. 

Du har måske hørt, at det er godt at være fleksibel som en elastik. En missionærer, en af mine venner, formulerede det på denne måde : ” En elastik vil før eller siden miste sin elasticitet, og gå i stykker. En missionær er nødt til at være flydende.”

8) KULTURCHOCK. 

Hvis du har rejst og arbejdet i udlandet, forstår du dette. For en missionær inkluderer det også at skrue ned for det personlige råderum, en begrænset adgang til goder, som lægehjælp, velfungerende redskaber og så videre. En anden kulturel udfordring er misforståelser på grund af kulturelle forskelle.

9) SKUFFELSE.   

Hver gang en person begynder på noget nyt, er forventningerne høje.. Dette gælder også for en missionær. Efterhånden kommer skuffelsen. En missionær bliver, som tiden går,  nødt til, at neddrosle sine forventninger, ellers bliver han skuffet. Dette er en ting, som medvirker til, at en missionær forlader missionsmarken, før der er håndgribelige resultater.

10) ISOLATION   

Et andet almindeligt svar, jeg fik, var isolation. Savnet af f.eks. kammerater, sjælden kontakt med venner hjemmefra og mangel på langvarige forhold. En missionær lider også under åndelig isolation, som kan føre til en troskrise.

11) ÆGTESKABELIGE SPÆNDINGER 

Betragt udfordringerne i et ægteskab,  de kan være forstærkede mange gange, når det gælder et par, der er missionærer i udlandet.

12) FORÆLDRESKAB

At beslutte sig for, hvordan man vil opdrage, undervise om sociale færdigheder, finde venner, tåle kritik fra den lokale kultur,  navigere i deres eget kulturchock – alt dette gør forældreskabet en udfordring for missionærer i fremmede lande.

13) ÅNDELIGT ANGREB   

Selvfølgelig – i betragtning af at den åndelige kamp er en virkelighed – så er det sidste, som fjenden ønsker for en missionær, at han har succes. Mange af punkterne på denne liste skyldes åndelige angreb  på det ene eller andet plan.

Jeg håber, at de, som læser dette, som har udsendt eller støtter missionærer i udlandet, vil bede for dem med en bedre forståelse for de udfordringer, som de står ansigt til ansigt over for. Vi behøver at handle godt i forbindelse med udsendelse!  

Kenneth A Camp