Aldrig alene i båden…

Vort liv vil altid være dynamisk.
Altid vil der være bølger, som slår ind mod båden og truer med at kaste os over bord.
Men lige så sikkert er det, at vi aldrig vil være alene i båden.
Den uforgængelige guddommelige kraft ledsager os.
Hos disciplene var den til stede i båden i Jesu skikkelse.
Selv har vi erfaret den på mangfoldige måder.
Disciplene havde mod til – eller var fortvivlede nok til – at vække Jesus og aktivere denne kraft.
Vi burde gøre det samme: Vække den guddommelige kraft, som er med os og i os.
Vi må anråbe Gud, bønfalde ham, vække ham,
som det nu passer sig for os.
Mange gange må vi måske være fortvivlede,
for så falder det os lettere at gøre;
og vi kan også gøre det i mere rolige situationer.
Gud er med os og venter på at blive vækket af os.