Opfordring til at bede rosenkransen

Kære alle,

I dag fejrer Kirken festen for Vor Frue af Rosenkransen. Festen for Vor Frue af Rosenkransen blev indstiftet for at ære Maria for den kristne sejr over tyrkerne i Lepanto den 7. oktober 1571. Clement XI udvidede festen til den universelle kirke i 1716.

Paven Frans opfordrer alle troende til at bede rosenkransen hver dag i hele rosenkrans og missionsmåned, oktober. Missio Danmark opfordrer derfor igen alle troende, familier, sogne og ordenhus i vores bispedømme til at bede rosenkransen for pavens intentioner, Kirkens mission og fred. Vi beder også for vores bispedømmets behøv, nød og for enheden.

p. Minh Quang Nguyen