STØT MISSIO DANMARK INDSAMLING


Missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.De såkaldte “Pavelige missionsværker” er repræsenteret i 125 lande og består af:Værket for troens udbredelseBørnenes missionsværk, der fremmer projekter, der sigter på uddannelse og sundhed.Apostlen Petrus’ Værk, der søger at fremme kirkelige kald i missionslande og at uddanne præster, kateketer m.fl.Missio Danmark er en del af De såkaldte “Pavelige missionsværker”, som er pavens officielle velgørenhedsorganisation til oversøisk mission. Missio Danmark bringer håbet om evangeliet, hvor der er uro, fattigdom eller usikkerhed og hjælp til, hvor kirken er ny, ung eller fattig. Missio Danmark giver lokale mennesker mulighed for at danne og opretholde trofællesskaber.


Vi hjælper også med at uddanne og pleje fremtidige ledere, så Kirkens vitale arbejde kan fortsætte med at finde sted. Missio er, som organisation, hele verdenskirkens fællesanliggende.


Verdensmissionssøndag:· er et udtryk for kirkens universalitet og katolicitet· understreger de troendes fælles ansvarlighed for Guds riges udbredelse· retter vort blik på verdenskirken, som vi alle tilhører· giver anledning til på ny at overveje vor tro· opmuntrer de troende til at yde et finansielt bidrag til kirkens missionsopgaver.


Man kan støtte Missio Danmark ved en kollekt på verdensmissionssøndag d. 25. oktober via MobilPay: 57577 eller på kontonr: 4183 1686 3586. Vær med til at støtte Missio Danmark indsamling i kollekten. Hjertelig tak.