Bed for missionærerne

En voksen dame sagde engang til mig: “Missionærer – noget man havde i gamle dage!”, og hun mente det virkelig! Så kan jeg bedre tilgive børn, når jeg har spurgt dem om, hvad en missionær er, og en f.eks. har sagt, at det er noget i retning af en millinær. En anden har sagt, at det har noget med motion at gøre! Begge dele er langt fra sandheden. Men hvad er en missionær? Hvad er mission?

I Bibelen leder vi forgæves efter disse to ord. Men vi kalder Paulus den første missionær. Efter sin omvendelse fik han direkte fra Herren den opgave at være et “redskab udvalgt af Gud til at bære Jesu navn frem for hedningerne” (Ap.G. 9. 15). Ordet hedninge er i Bibelen brugt om alle, der ikke er jøder, som ikke tilhører Guds udvalgte folk, og er i dag en betegnelse for alle, som lever uden Gud.

Paulus foretog tre lange missionsrejser for at forkynde evangeliet. Overalt var der mennesker, som kom til tro, og der blev dannet kirker. En missionær er altså en kristen, der rejser til et andet land for at fortælle om Jesus, et “sendebud på Kristi vegne”.

Bed derfor om, at missionærerne i Helligåndens kraft må forkynde Guds kærlighed for alle mennesker. Bed hver dag for missionærerne. Herre, vær med dem, de sendte ud for at bringe nådens bud og det glade budskab. Skærm dem i din stærke favn.