Valg

Hvad dag består af situationer og omstændigheder, hvor vi må vælge. Hver minut vælger vi, både store og små ting. Nogle of de valg, vi tager, kan få indflydelse på resten af vores liv. De kan ændre vort liv og give os enten et bedre liv eller et problemfyldt liv.

Hver gang vi vælger, stå vi over for at skulle bedømme, om det, vi vælger er fornuftigt, om det kommer til at gavne, og hvilke konsekvenser, det vil få for fremtiden. Konsekvensen af vort valg er ikke det, der kommer i første række, nå vi skal beslutte, men ofte er det vort ego, der bestemmer. Det betyder meget, om vi selv får vinding og fordel af valget, og om det gavner en selv.

Bibelen lærer os, at vi skal tænke mere på andre end på os selv. De valg vi tager, har ofte noget med andre at gøre og kan få indflydelse på andre liv. Jeg ’et må ikke stå i centrum, men min næste. Kærlighedsbudet fra Jesus taler om at elske Gud og at elske næsten, som sig selv. Derfor er det vigtigt, at de valg, vi tager, er set i lyset af vores næste, os selv og vores fremtid. Egoistiske valg vil for det meste får negativ indflydelse på vores fremtid, og vi vil kunne opleve at tingene omkring os bryde sammen.

Et eksempel fra bibelen har vi i Kain og Abel. Kain valg, da han skulle ofre til Gud, havde ikke Guds velbehag, men Abels offer havde. Derfor blev Kain vred. Han valgte at slå sin bror ihjel. Han kunne have valgt at glæde sig over sin brors offer og selv omvende sig. Gud sagde til Kain ”Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den” (1. Mos 4, 7).

Lad os derfor vælge det gode! Vær opmærksom på vores valgmuligheder og bed Gud lede os til at gøre det rette. Og vær ikke bange for at omvende os, hvis vi har valgt forkert.